Výhody webových aplikací

Stojíte-li před rozhodnutím, jakou formu by měla mít aplikace, kterou se chystáte nechat realizovat, třeba Vám pomůžou následující fakta.

Je možné uvažovat o tzv. webové aplikaci nebo je nutná aplikace samostatně běžící na počítači uživatele (tzv. "lokální aplikace").

Pro webovou aplikaci platí:

 • Aplikace běží v centrále provozovatele. Zde jsou všechna data a software samotný, v jediné ostré kopii celosvětově.
 • Z toho vyplývá ochrana, uživatel se nedostane ke všem datům a ani k softwaru. Má k dispozici pouze to, co mu předložíme – svoje tzv. rozhraní.
 • Uživatelé přistupují k aplikaci na dálku přes Internet. K používání je tedy nutné trvalé připojení, obvykle postačí i velmi pomalé.
 • Plný nebo omezený přístup lze okamžitě přidělit kdykoli a komukoli.
 • Uživatel si nemusí na svém počítači nic instalovat, protože webový prohlížeč každý má. A každý s ním umí hned pracovat.
 • Uživatel může použít počítač s libovolným operačním systémem, který ani nemusí být ve zcela bezchybném stavu. Na tom počítači se také nemusejí ukládat data zneužitelná třetí osobou. Není obsazen žádný prostor na disku.
 • Centrální aktualizace dat a softwaru. Všichni uživatelé rázem používají nejnovější verzi. Nejsou žádné aktualizační balíčky, žádná péče o počítače uživatelů.
 • Uživatel může přecházet mezi více pracovišti, internetovou kavárnou, domovem, jakýmkoli jiným počítačem online a všude má okamžitě k dispozici práci (historii, rozpracované projekty, sestavy apod.) tak, jak ji předtím opustil.
 • Možnost okamžité integrace s jinou aplikací (vlastní nebo cizí), případně provázanost s jejími daty – např. sousední moduly poradenství, prodeje, aktuální evidence partnerů apod. Možnost přímého zakomponování relevantních zdrojů na Internetu.
 • Vytváření grafického prostředí je skoro tak jednoduché jako vytvořené webové stránky. Celé prostředí aplikace se řídí šablonami, takže opakující se prvky jsou definovány pouze jednou. Aplikace může být graficky velmi atraktivní.
 • Možnost přesných statistik používání. Lze analyzovat to, jak uživatelé aplikaci používají, cesty ke zefektivnění. Možnost potlačení méně používaných prvků.
 • Uživatelé spolu mohou spolupracovat v reálném čase, ať sedí kdekoli.
 • Pohodlná možnost přímé zpětné komunikace od uživatelů. Možnost "vývěsky" – informování všech uživatelů najednou v určeném místě obrazovky.
 • Možnost přesného zpoplatnění používání až na úroveň jednotlivých úkonů nebo použitých dat.
 • Levně implementovatelná možnost šifrované komunikace pro ochranu citlivých přenášených dat.
 • Rychleji se odhalují chyby – uživatelé používají centrálu, tzn. nedostatky se projevují jen tam a správce může být hned automaticky informován.
 • Webový prohlížeč neposkytuje tak dokonalý komfort užívání jako aplikace lokální. Ale moderní verze prohlížečů se tomu již velmi blíží (jQuery, AJAX, sazba písma atp.)
 • V případě výpadku centrály vypadne provoz všem. Lze potlačit operativním spuštěním náhradní centrály.
 • Webová aplikace může reagovat trochu pomaleji než aplikace lokální.

Pro lokální aplikaci mj. platí:

 • Není nutné trvalé připojení k Internetu. Existuje ale i varianta, kdy je webová aplikace provozována ve firemní síti, pak jsou výhody a nevýhody zase jinak kombinované.
 • Možnost plného využití komfortu uživ. rozhraní daného operačního systému, např. drag'n'drop, horké klávesy. To ale málokterá aplikace skutečně potřebuje.
 • Komplikovanější vývoj, určitá závislost na konkrétním operačním systému, lze do jisté míry s určitými náklady potlačit.
 • Nutnost instalace na počítač uživatele. S tím souvisí nutnost určité péče o ten počítač a jeho zabezpečení.
 • Nutnost řešit aktualizace softwaru.
 • Obvykle nutnost řešit synchronizaci dat s centrálou.
 • Uživatel má k dispozici data i software, možnost odcizení obojího.

Je ještě hybridní mezi-možnost: Webová aplikace distribuovaná tak, že jakoby centrála běží u jednotlivých uživatelů. Většina výhod se tím ale ztrácí.

Webové služby

 • Návrh a realizace intranetových systémů
 • Návrh a realizace webových aplikací
 • Konzultace rozvoje

Další služby

Realizace a konzultace libovolných síťových služeb (interních i veřejných), například:

 • El. pošta včetně účinných antivirových a antispamových ochran
 • Systémy pro správu dokumentů (CMS)
 • E-mailové či webové konference (fora)
 • Propojení inteligentních zařízení do sítě (i neobvyklých)
 • Zabezpečení sítě (firewall, aplikační proxy, …)
 • VPN (bezpečné a komfortní propojení vzdálených počítačů s firemní sítí)
 • Zavedení šifrování a elektronických identit (certifikáty, el. podpis)
 • Nástroje pro monitoring
 • Zálohování dat
 • Virtualizace celých serverů
 • ad.