Subsections

C. Licence

C.1 Historie Pythonu

Vývoj Python začal v roce 1990 na Stichtig Mathematisch Centrum (CWI, viz. http://www.cwi.nl/) v Nizozemí. U jeho zrodu stál Guido vam Rossum. Hlavní ideu Pythonu převzal z jazyku, který doposud vyvíjel, z jazyka ABC. Ačkoli Guido zůstal hlavním programátorem a ideologem Pythonu, použil v jeho interpretru mnoho kódu jiných programátorů.

V roce 1995 Guido pokračoval v práci na Pythonu na půdě Corporation for National Research Initiatives (CNRI, viz. http://www.cnri.reston.va.us/) v Restonu ve Virginii kde vydal několik verzí programu.

V květnu roku 200 založil Guido a další jemu blízcí vývojáři Pythonu tým pod hlavičkou společnosti BeOpen.com -- tým BeOpen PythonLabs. V říjnu téhož roku se PythonLabs přesunuly pod firmu Zope Corporation (posléze Digital Creations, viz http://www.zope.com/). V roce 2001 byla založena nezisková organizace Python Software Foundation (PSF, viz http://ww.python.org/psf/), která vlastní všechno "intelektuální jmění" kolem jazyka Python. Společnost Digital Creations je i nadále jedním ze sponzorů PSF.

Všechny verze Pythonu mají otevřený kód (viz http://ww.opensource.org/). Většina, ale ne všechny verze Pythonu jsou kompatibilní s licencí GPL. Následující tabulka proto shrnuje informace o všech doposud vydaných verzích interpretru:

Verze  Odvozena z  Rok  Vlastník  GPL kompatibilní? 
0.9.0 až 1.2 n/a 1991-1995 CWI ano
1.3 až 1.5.2 1.2 1995-1999 CNRI ano
1.6 1.5.2 2000 CNRI ne
2.0 1.6 2000 BeOpen.com ne
1.6.1 1.6 2001 CNRI ne
2.1 2.0+1.6.1 2001 PSF ne
2.0.1 2.0+1.6.1 2001 PSF ano
2.1.1 2.1+2.0.1 2001 PSF ano
2.2 2.1.1 2001 PSF ano

Poznámka: Slůvko GPL kompatibilní neznamená, že Python je distribuován pod licencí GPL. Všechny licence Pythonu narozdíl od GPL umožňují distribuovat modifikované verze jazyka aniž byste byli nuceni uvolnit váš zdrojový kód. GPL kompatibilní lecence umožňují kombinovat na jednom mediu Python společně s dalším software uvolněným pod GPL. Ostatní licence toto neumožňují!

C.2 Poděkování ...

Na závěr této knihy bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří určitým způsobem přispěli k práci na jazyce Python. Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomáhali s překladem. Dále lidem z Českého sdružení programátorů a uživatelů jazyka Python - PyCZ. Můj obdiv patří i všem lidem, kteří uvolnili zdrojové kódy svých programů ve smyslu hnutí OpenSource.

Mé speciální poděkování patří i Kačence Š.

C.3 Licence

Copyright © 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena.

Tento dokument je distribuován pod licencí GPL. Můžete jej distribuovat a/nebo modifikovat podle ustanovení této licence vydávané Free Software Foundation a to buď verze 2 a nebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tento dokument je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

Další podrobnosti hledejte v licenci GPL.

Kopii licence GPL jste měl obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Překlad z originálního anglického dokumentu "Python Tutorial". Originální copyright:

Copyright © 2001 Python Software Foundation. All rights reserved.

Copyright © 2000 BeOpen.com. All rights reserved.

Copyright © 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. All rights reserved.

Copyright © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. All rights reserved.

Viz O tomto dokumentu... kde naleznete informace, jak upozornit na případné chyby.