O Učebnici jazyka Python

Tato učebnice byla původně napsána Honzou Švecem.

Foundation a to buď verze 2 a nebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tento dokument je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

Další podrobnosti hledejte v licenci GPL.

Kopii licence GPL jste měl obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Nejnovější verzi tohoto dokumentu naleznete na adrese http://dev.py.cz/users/honza/. Tamtéž naleznete i další dokumenty, včetně dokumentace v různých formátech včetně PS, PDF a HTML.