Software

 • Analýza a návrhy řešení
 • Projektové řízení a implementace
 • Podpora a školení
 • Tvorba softwaru s důrazem na využití standardů, otevřenost, rychlost vývoje, dlouhodobou stabilitu i udržovatelnost
 • Využívání obvyklých postupů (ulehčení možnosti převzetí prací)
 • Realizace rozmanitých druhů programů, malých i velkých. Namátkou klient-server, zpracování dat vč. multimediálních, extrakce dat z webových stránek atd., B2B, B2C, el. výměna dat, transformace, zpracování skenovaných dokumentů vč. čárového kódu, ...
 • Integrace do existujícího firemního prostředí
 • Software je vyvíjen za podpory kvalitních technických prostředků (např. správa verzí, wiki)

Po zmapování prostředí zákazníka je možné postupovat více cestami:

 • Použití existujícího řešení: Minimalizace nákladů vhodným výběrem, nasazení, konzultace.
 • Úprava existujícího řešení: Návrh co nejmenších úprav nalezeného produktu, který ne zcela vyhovuje, pro dlouhodobou udržovatelnost.
 • Implementace nového systému od základu: Díky používání výjimečně výkonných vývojářských nástroju je i toto cesta přijatelných nákladů.

Obvykle následují kroky:

 • Vypracování projektového plánu
 • Implementace, jejíž průběh je v souladu se stanovenými milníky (fázemi projektu)
 • Průběžná komunikace se zadavatelem a budoucími uživateli
 • Testování
 • Uvedení do provozu
 • Údržba

Vybrané vývojářské nástroje

Pro implementaci daného úkolu jsou použity vždy nejvhodnější nástroje. Některé z nich:

Django

Webový framework pro databázově zaměřené aplikace zaměřený na podporu čistoty návrhu a efektivitu implementace:

 • Extrémně rychlý vývoj a efektivní údržba programu
 • Programátor nepíše SQL příkazy, pouze popisuje činnosti
 • Automatické vygenerování administrace všech dat
 • Zcela volná struktura adres URL
 • Mocný systém šablon pro HTML, rozšiřitelné značkování
 • Efektivní cache pro náročné weby
 • Dynamická vícejazyčnost aplikace
 • Podpora oprávnění k funkcím programů
 • Vzrůstající podpora (např. Google nebo Centrum)
 • Svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem

Python

Vysokoúrovňový objektový jazyk použitelný od drobných nástrojů po rozsáhlé aplikace:

 • Velmi přehledná syntaxe
 • Intuitivní plné objektové programování
 • Přirozené vyjádření procedur
 • Plná, hierarchická modularita
 • Vysokoúrovňové datové typy
 • Velmi silná základna hotových modulů pro téměř libovolný úkol
 • Vazba přes nástroje C, C++, Java, Jython, .NET)
 • Značná podpora a rostoucí obliba i mezi významnými hráči (Google, NASA, ILM, MIT, YouTube.com, Seznam, Centrum ad.)

Skript shellu

Přirozený nástroj pro automatizaci správy systémů, zejména UNIXových.

C

Například pro části programů, u kterých záleží na rychlosti.