Reference a seznam projektů

Níže uvedení klienti byli tak laskaví, že osobně (jedná se o jejich slova) popsali svou zkušenost s dodanými službami:

Oblast: Školení a konzultace

„Pan Macek nám operativně poskytl přehledové školení jazyka Python, které posluchače provedlo základními syntaktickými pravidly jazyka Python a zároveň posluchačům umožnilo nahlédnout do efektivity a sémantické jednoduchosti, kterou Python nabízí. Školení bylo míněné jakožto ochutnávka toho, jak s využitím tohoto moderního jazyka řešit jednotlivé IT problémy Risk Controllingu v Raiffeisenbank.“
Ing. Martin Hanuš, PhD., Head of Risk Controlling at Raiffeisenbank a.s..

Tým FEM specialistů společnosti MECAS ESI s.r.o.:

  • „Již prvních pár minut svědčilo o lektorových zkušenostech s výukou. Na základě letmé kontroly kódu každého z účastníků si udělal představu o řešených problémech, zájmové oblasti v Pythonu či úrovni znalostí. Té se potom snažil přizpůsobit náplň kurzu. Při částečném opakování základů si jistě každý z nás ujasnil některé teoretické poznatky, které možná používal prakticky, ale bez hlubší znalosti souvislostí a dopadů – využívání paměti, rychlost zpracování, opakovatelnost použití atd. Lektor nastínil možnosti optimalizace i v oblasti psaní kódu tak, aby byl „pythonýrský“. Z pokročilejších témat se věnoval např. obtížnějším regulárním výrazům a zpracování textů. Lektor nastínil možnosti v tématech, která jsou nás specifická. Na otázky odpovídal fundovaně a s mezioborovým nadhledem. Rovněž nám nabídl možnost dodatečných konzultací, až se každý z nás ponoří do řešení svých specifických problémů.“
  • „Pan Macek při školení předkládá ucelený pohled na vybrané téma, podpořený odkazy pro hlubší studium. Snaží se nenásilnou formou přimět účastníky k "pythonskému" myšlení, které umožňuje plně využít potenciálu programovacího jazyka Python. Dokáže se přizpůsobit aktuální situaci a potřebám účastníků a formální výklad oživit praktickými úlohami.“
  • „Během školení pan Macek ukázal, že složité věci se dají řešit jednoduše, hezky a elegantně. Přestože účastníci nebyli z oboru IT, kontakt s fundovaným a zkušeným IT specialistou jako je p. Macek jim pomohl, aby své programy psali jednodušeji a robusněji. Školitel bez jakéhokoli zaváhání dokázal odpovědět na všechny dotazy i v širších souvislostech a s možnými důsledky. To je dnes na školeních málo vídaný jev. Přestože inženýrský svět CAE (FEM) a IT jsou si často velmi vzdálené, existuje oblast témat, kde se tyto světy prolínají. A pro takové uživatele bylo školení velmi přínosné. Doufám, že nebude poslední.“
„Během dvoudenního úvodního kurzu pana Macka jsme měli možnost nejenom zvládnout základy programování v jazyku Python, ale také si (znovu) uvědomit nesporné výhody objektově-orientovaného programování. Při výkladu hlavních stavebních prvků Pythonu pan Macek nikdy nezapomněl poukázat na nutnost strukturovaného myšlení a tvorby programovacího kódu. Na otázky odpovídal pohotově, ať se týkaly „mikra“ nebo „makra“. Přestože naše skupina byla velmi různorodá, byl kurz obohacující nejen pro úplné začátečníky, ale i pro mírně pokročilé. Hlavní devizou kurzu pak byla standardizace základů programování v jazyce Python, jenž je velmi důležitá pro využívání tohoto jazyka v našem odboru v širším měřítku.“
RNDr. Tibor Hlédik, PhD., ředitel odboru makroekonomických prognóz, Česká národní banka
„Získal jsem teoretické i praktické znalosti. Na veškeré všetečné otázky bylo odpovězeno. Kurz byl veden výborně.“ (Jan Roth), „Kladně hodnotím samostatná cvičení během kurzu, způsob vysvětlování“ (Barbora Březinová), „Vynikající přístup. Prolínání teorie s příklady = žádné usínání“ (Miroslav Kostolný), „Je zřejmě, že školitel je skutečným expertem ve svém oboru. I přes to si uchoval nezaujatý pohled.“ (Jiří Čermák), „Výborné školení, lektor nejenže skvěle ovládal využití pythonu včetně praxe, ale dokázal lekci podat poutavě a zajímavě. To, že jsem po celou dobu školení neusnul, je toho jasným důkazem. Poměr mezi cvičeními a "přednášením" je akorát, na cvičení je času dost. Také oceňuji vstřícnost lektora nejen co se týče probírané látky, ale i co se týče přestávek, občasného odlehčení atd.“ (Jiří Kortánek)
Po čase znovu objednané třídenní školení zejm. Test Engineerů ve společnosti Siemens. Obdržená číselná hodnocení téměř výhradně vynikající
„Po roce jsme do společnosti LiveSport s.r.o. pozvali znovu pana Macka, aby nám pomohl rozšířit znalosti a postupy pokročilého programování v Bashi. Tentokrát jsme školení připravovali společně na míru s vlastní volbou témat a zaměřili ho především na potřeby kolegů z technického týmu. V náplni školení nechyběla témata jako paralelizace v Bashi, práce s child procesy, rozdělování skriptů do logických celků, apod. Školení naplnilo naše očekávání a celodenní výměna znalostí spolu s praktickými ukázkami byla dobře investovaným časem.“
Petr Burian, vedoucí vývoje, LiveSport s.r.o.
„Dle objednávky (jednodenního kursu), v pořádku. Líbila se mi přehlednost, vypíchnutí důležitých věcí z praxe. Odnáším si cca A4 poznámek, které jsem doposud nevěděl, nebo jsem je už zapomněl. Bylo důležité projít základní věci a pak pokročilejší. Já osobně bych víc preferoval pokročilejší věci, ale to nemuselo vyhovovat ostatním - bylo vidět, že někteří kolegové si doplnili i základy.“
Petr Burian, vedoucí vývoje, LiveSport s.r.o.
„Díky za školení. Řekl bych akorát - dobrý základ a hodně tipů, zbytek je potřeba si zkusit vlastní rukou, takže prima. Trefeno myslím docela přesně pro naše vývojáře. Rozumně nastavený program vč. přestávek na vstřebání informací - nikterak hardcore přístup, ale přesto se člověk dozvěděl hodně mocné novinky. Za mě to bylo nastavené dobře - cvičení poučná, dobré podání celé problematiky. Lektor: Příjemný výstup; ví, co dělá; dotazy vítány - vždy se vyřešily, dobrá doporučení pro zohýbání vlastního bashe do efektivní podoby.“
Jiří Pospíšil, vývojář, LiveSport s.r.o.
„Na kurzu se mi nejvíce líbilo to, že byly zodpovězeny i otázky mimo osnovu a týkaly se věcí, které často řeším. Díky odpovědím nyní strávím minimálně o řád méně času, takže nezáživná činnost se stane jen chvilkovou nutnou rutinou. Bylo povězeno hodně v rámci věnovaného času, kde by mohlo být věnováno více času např. dalším externím příkazům, ale z časového hlediska jednoho dne již nebyl prostor. S lektorem jsem byl velmi spokojen a je vidět že danou problematiku zvládá na velmi vysoké úrovni a nemá problém se zodpovězením otázek mimo osnovu.“
Vlastimil Koudela, vývojář, LiveSport s.r.o.

Další reakce vývojářů či správců spol. LiveSport:

  • „Celkově příjemný a užitečný kurz. V ramci jednoho dne adekvatni rozsah. Myslim, ze malinko lepsi by bylo dvoudenni skoleni a o neco vice rozebrat dalsi latku, ktera je v jednom dni letem svetem. Predevsim hodnotim upozornovani na notoricke chyby, ktere vznikaji pri programovani v bashi, zejmena ktere delaji zacatecnici.“
  • „Zaujimave, ak by kurz prisiel pred samotnym pouzitim bashu, usetril by hodiny stravene v manualoch. Pacilo sa mi prisposobenie tempa predchozim vedomostiam.“
  • „I když člověk občas nějaký skript v Bashi napíše, je dobré, když mu zkušenější člověk vysvětlí, jak to doopravdy funguje pod povrchem. Na panu Mackovi je vidět, že dělá to, co ho baví a snaží se to dělat dobře.“
„Nejlepší školení programovacího jazyka, jaké jsme doposud v naší organizace absolvovali. Myslím, že splnilo přesně co jsme od něj očekávali, tedy prohloubilo v našich zaměstnancích zájem o pokročilé programovací techniky a jejich praktické využití. V té souvislosti oceňujeme, že žádné téma nebylo tabu, přičemž jsme měli možnost diskutovat řešení praktických problémů z našich projektů. Téma kurzu bylo přizpůsobeno našim požadavkům na 100%. Očekávání byla zcela splněna, tempo výkladu se plynule přizpůsobovalo odezvě nás posluchačů. Kde bylo třeba zastavil se školitel déle, pro nás méně podstatná témata jsme přešli rychleji, což nám maximálně vyhovovalo. Lektor: Ochotný, pro-aktivní, velmi dobrá zpětná vazba, hluboká praktická znalost tématu, ne jen teoretická jak tomu v některých případech bývá.“
Josef Vopička, vedoucí testovací laboratoře, ANF DATA s.r.o., nyní Siemens Česká republika
„Toto školení bylo jedno z nejlepších, které jsem v poslední době absolvoval a mělo pro mne velký přínos. Jazyku Python se budu i nadále více věnovat.“ Naplnění představ: „Vysoko nad rámec mého očekávání.“ Rozsah: „Přizpůsobeno přímo daným požadavkům.“ Téma: „Dobře zvolená, hned použitelná v praxi.“ Co se líbilo: „Přátelský přístup, ochota a odbornost lektora. Obrovské možnosti jazyka Python. Perfektně zpracované podklady školení.“ Lektor: „Perfektní odpovědi včetně praktických příkladů. Výborná schopnost naučit a vysvětlit problematiku. Trpělivost.“
Tomáš Gorda, specialista na testování, ANF DATA s.r.o., nyní Siemens Česká republika
„Pan Macek je opravdovým odborníkem v oblasti Pythonu s obrovským přehledem. Díky tomu jsme si mohli moderovat školení jak jsme chtěli. Lektor je schopen měnit předem domluvenou osnovu v průběhu školení. Něco jsme přeskočili, či probrali jen letmo, protože jsme zjistili, že to vlastně nepotřebujeme vědět. Jiné věci jsme naopak probrali podrobněji, než jsme původně chtěli. Dostali jsme odpovědi i na spoustu otázek, které vyplynuly až v průběhu školení a byly mimo osnovu. Nejen to, díky školení jsem se dozvěděl, jak Python opravdu funguje a jak ho správně efektivně využívat.“ Zjištění: „Čím lépe připravená osnova, tím lepší kurz. Takže tlačit na učastníky školení, ať se co nejlépe připraví předem a rozmyslí si, co se chtějí dovědět. Ale to jsme věděli i před školením. Nezbývá, něž to zopakovat pro příště...“
specialista na testování (neuvedl jméno), ANF DATA s.r.o., nyní Siemens Česká republika
„Pana Macka jsme oslovili v rámci výběrového řízení, prostřednictvím kterého jsme vybírali nového dodavatele našeho webu. Posudky pana Macka nám o uchazečích sdělily informace, na jejichž zjištění bychom neměli čas a především odborné znalosti. Posudky tak výrazně usnadnily výběr.“
Katarína Holubcová, výkonná ředitelka, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava
„Technický audit stavu a kvality softwaru proběhl naprosto precizně a přesně podle časového harmonogramu. S klidným svědomím doporučuji pana Macka všem, kteří hledají nezávislého odborníka/konzultanta v oboru IT.“
RNDr. Pavel Krbec, Ph.D., director of online operations, CET 21, s.r.o.
„S Vladimírem Mackem jsme začali v letošním roce spolupracovat v oblasti školení. Připravoval pro nás dvě školení z oblasti Unix/Linux a Skriptovacích jazyků. Ohlasy posluchačů byly jen vynikající. Velmi ocenili hluboké technické znalosti pana Macka a jeho prezentační schopnosti. Posluchači byli po celou dobu zaujati jeho výkladem a vysoce motivováni pro další práci s přednášenými technologiemi. Za naši společnost mohu vyzdvihnout bezproblémovou, rychlou a přímou komunikaci, dodržení všech slíbených termínů. Spolupráci s Vladimírem Mackem mohu vřele doporučit.“ (PDF)
Mgr. Norbert Nagy, jednatel, AspectWorks, s.r.o.
„Pan Macek pro firmu CN Group pořádal dvě školení v oblasti skriptovacích jazyků a Linuxu/Unixu. Nejen já, ale všichni účastníci školení vyjádřili svou naprostou spokojenost. Zdůrazňuji zejména: 1. Pečlivou přípravu včetně důrazu na komunikaci. 2. Hluboké technické znalosti. 3. Naprosto ojedinělé pedagogické schopnosti: zaujmout, naučit, vyzkoušet a to tak, že jsou účastníci motivováni po celou dobu. Pro CN Group je pan Macek jednoznačná volba pro případné podobné školení v budoucnu.“
Ing. David Janota, Ph.D., director QA, CN Group
„Na spolupráci s Vladimírem si ceníme nejvíce jeho profesionality a spolehlivosti. Rozsah jeho znalostí oceňují zejména účastníci našich školení, která vede.“
Petr Krčmář, šéfredaktor Root.cz

Oblast: Vývoj softwaru

„Nejlepší služba je taková, o níž ani nevíte. Předchozí správci mého webu se mnou měli potíže a já s nimi. Za šest let, kdy ateo.cz spravuje pan Macek, si nevzpomínám na žádný problém. A to je nutné ocenit, což tímto činím. Díky za vše, Vláďo!“
Ing. Teo Adamy alias aTeo
„Vynikající a úspěšná spolupráce při vývoji softwaru pro přístup k datovým schránkám. Naprostá profesionalita, zvláště oceňuji ochotu a schopnost odlaďovat aplikaci "naslepo" bez přístupu k provozním datům, která nebylo možné poskytnout kvůli zachování mlčenlivosti. Projekt byl přesto završen plným úspěchem.“
JUDr. Martin Frimmel, Ph.D., advokát
„Vladimír je schopen zjistit, co chcete, i když v tom třeba sami nemáte úplně jasno; zvolit řešení, které nejlépe odpovídá vaší představě i s ohledem na budoucí vývoj. Často přichází s nápady, které posouvají projekt dál. V jednom člověku tak máte vývojáře, návrháře, architekta a než se rozkoukáte, tak i nepostradatelného člena týmu. Nejvíce si cením profesionálního a zodpovědného přístupu, který je neocenitelný, pokud to se svým projektem myslíte jen trochu vážně. O Vladimírovi se mi toto nepíše lehce, jemu podobných není mnoho a čím více lidí v něm objeví partnera pro svůj byznys jako my, tím méně na nás bude mít času...“
Tomáš Berger, majitel, IMPER.CZ, autor služby leady.cz
„Vladimír Macek není jen programátor, pro nás je jednoznačně člen týmu. Má díky nesporné inteligenci a analytickému myšlení schopnost dohlédnout dál, než se většinou daří nám. Nikdy slepě nesplní úkol, pokaždé pátrá po motivaci našeho konání a v drtivé většině případů navrhne lepší řešení, než bylo naše původní zadání. Dokáže velmi přesně odhadnout časovou náročnost každého úkolu, což je nesmírně cenné pro plánování každého projektu. Navíc pak pracuje velmi spolehlivě a přesně podle stanoveného harmonogramu. Nestane se tedy, že by něco „nasliboval“ a zadavatel byl pak překvapen, ať již cenou či termínem dodání. To je v odvětví, které má běžný smrtelník minimální šanci kontrolovat, nedocenitelné.“
Jana Ptáčková, production manager, Doc Alliance Films, tel. +420 602 212 545
„Spolupráce s panem Mackem je efektivní a rychlá. Naše firma s ním spolupracuje již přes rok a nutno říci, že je to člověk spolehlivý jako málokdo. Cením si na něm jeho organizovanosti a zapálenosti pro věc. Jeho znalosti mě vždycky překvapí. Je schopný problémy řešit samostatně, a to po stránce softwarové, hardwarové i síťařské. Spolupráci s ním bych každému doporučoval.“
Ing. Josef Burkovský, vydavatel, Tympanum, s.r.o.
„Vláda has been a tremendous asset to Lincoln Loop, not only as a talented developer, but also as a seasoned system administrator. He is detail oriented and always follows tasks through to completion. He goes above and beyond what is required, making insightful suggestions on how to improve our systems he works with on a regular basis. I strongly recommend Vláda as both a Python developer and system administrator.“
Peter Baumgartner, founder, Lincoln Loop, LLC
„Vladimír je zkušený profesionál. Velmi oceňuji nadhled a invenci, kterou do své práce vkládá, taktéž vstřícný přístup ke klientovi. Ve všech projektech, na kterých jsme spolupracovali, odvedl perfektní práci. Pokud hledáte kvalifikovaného člověka, mohu Vladimíra jen doporučit.“
Tomáš Berger, project manager, Core Net Solutions, s.r.o.
„Vysoká kvalifikace především v oblasti zabezpečení počítačových systémů, koncepční a propracovaný přístup k vývoji softwaru. Obětavost a nasazení jsou samozřejmostí.“
RNDr. Štěpán Kvapilík, Hieronymus, s.r.o.

Oblast: Správa systémů

„Spolupráce s panem Mackem byla vždy nedocenitelným přínosem pro naše projekty. Přehled, profesionalita a vysoká míra angažovanosti byly důvodem, proč jsme se o chod a bezpečnost našich projektů nemuseli obávat.“
Mgr. Marek Holinka, ředitel projektu, RF Hobby, s.r.o.
„S kvalitou a rychlostí Vladimírovy práce jsem byl vždy velmi spokojen. Problémy byly řešeny bezodkladně a Vladimír sám navrhoval optimální cestu.“
Ing. Vladimír Pasler, webmaster projektu Vše pro bydlení a MAXIshop

Spolupráce podrobněji

Py+Dj = Python, Django platform

leady.cz & leady.com Analýza, realizace a provoz systému na stopování zákazníků na webech a řízení jeho vývoje. (Py+Dj) Analysis, implementation and maintenance of the tool to detect the business leads on websites. Project management. (Py+Dj)
merk.cz Analýza, realizace a provoz katalogu firem (Py+Dj) Web catalog of businesses. Analysis, implementation and maintenance. (Py+Dj)
Sodexo Vývoj, vedení vývoje a údržba systémů elektronické fakturace vč. sledování doručování a archivace a klientského portálu s platebními funkcemi. Spolupráce se systémy třetích stran. (Py+Dj) Implementation of e-invoicing system with sendout tracking and archiving; Client portal with payment features. Data interaction with several third parties. Support and development management of the projects. (Py+Dj)
FOTIS Analýza, vývoj, provoz a dodávka interní služby pro řízení sportovních zápasů, plánování nepřítomnosti, online testování znalostí, evidenci klubů či diskusní nástěnky. (Py+Dj) Analysis, implementation and maintenance of the internal SaaS. Football matches management, referee availability scheduling, online exams, clubs catalog, discussion boards. (Py+Dj)
CESNET, z.s.p.o. Vývoj softwaru pro monitoring vysokorychlostních sítí, aktivita CSIRT, internetová telefonie, vývoj a správa podpůrných aplikací Development of high-speed networks monitoring software, CSIRT activity, VoIP, creating and maintaining the supporting tools
Nadačník Webová aplikace zaměřená na nadační pomoc jednotlivcům. Analýza, vývoj, řízení, kompletní IT servis (Py+Dj) Web app to facilitate the seeking for help from foundations to individuals. Analysis, development, management, comprehensive IT support (Py+Dj)
Doc Alliance Films Vývoj a údržba portálu pro online šíření dokumentárních filmů (Py+Dj) Development and maintenance of the portal distributing documentary films online (Py+Dj)
CET 21, s.r.o. (TV Nova) Technický audit stavu a kvality softwaru a služeb společnosti Jyxo, s.r.o. Technical audit - reviewing the status and quality of software and services developed by Jyxo company
NEXTUP, s.r.o. Analýza a vývoj softwaru pro elektronickou fakturaci plus vedení projektu (Py+Dj) E-invoicing system analysis and development, project management (Py+Dj)
Tympanum, s.r.o. Návrh, vývoj a provoz distribuovaného systému autonomních poslechových stání na podporu prodeje audioknih; návštěvník knihkupectví může vyhledávat mezi tituly různých nakladatelství a poslouchat ukázky (právě propagován a šířen), (Py+Dj) Design, devel and operation of a distributed system of autonomous bookstore kiosks to facilitate audiobook sales allowing users to browse and preview before buy (being advertised and proliferated), (Py+Dj)
ateo.cz Vývoj a provoz satirického webu, zpracování dat, podpora (Py+Dj) Satirical website development and operation, data processing, support (Py+Dj)
Lincoln Loop, LLC Vývoj webových aplikací ve frameworku Django, sw na zpracování dat, syst. prog., správa systémů; datová podpora webů amerických realitních makléřů, standard RETS (Py+Dj) Django web development, data processing software, system programming, system administration; data support for sites owned by U.S. real-estate agents, RETS standard (Py+Dj)
BMB-Blažek Návrh a vývoj evidence skenovaných zakázkových listů vč. zpracování mj. XLS a čárových kódů (Py+Dj) Design and devel of the scanned order sheets database, incl. XLS and barcode processing (Py+Dj)
Internet Info, s.r.o. Školení programování a pokročilé správy serverů pro Akademii root.cz Commercial courses: Programming and advanced system administration
Hieronymus, s.r.o. Překladatelská činnost, správa serverů, rozvoj sítě a služeb, vývoj jednoúčelových aplikací a intranetového systému Software localization and translation, system administration, LAN services planning and maintaining, IS and tools development
Podještědské gymnázium, s.r.o. Výuka programování High school programming course
RF Hobby, s.r.o. Komplexní správa serverů http://vseprobydleni.cz a http://maxieshop.cz, rozvoj služeb Comprehensive system administration for web sites, help with expansion of the services
Core Net Solutions, s.r.o. Analýza a vývoj softwaru pro elektronickou fakturaci; návrh a vývoj služby pro sazbu a el. podepisování faktur E-invoicing systems analysis and development; Designed and developed the service for rendering and crypto-signing invoices
Brazdim.net Komplexní správa aplikačního serveru Comprehensive application server administration
Vysoká škola ekonomická v Praze Správa a vývoj aplikací pro Odd. unixových systémů Výpočetního centra Administration and development, UNIX IT department at the University of Economics in Prague
ZŠ Zárubova v Praze Výuka informatiky Teaching informatics on elementary school