Klíč s podpisy, ilustrace

PGP Key-signing Party v Praze

Používáte PGP, ale lidé vašemu klíči nedůvěřují? To pak PGP má omezený smysl... Ale zde se nabízí způsob, jak to jednoduše změnit. Bude se konat setkání ke vzájemnému podepisováním klíčů PGP, anglicky PGP key-signing party. Je určeno všem uživatelům PGP v jakémkoli operačním systému.

Pokud zpozorujete, že na této stránce chybí nějaká informace, napište. Pomoc vítána, díky.

Místo

Praha, konkrétní místo dobře dostupné MHD bude upřesněno v odpovědi na váš registrační e-mail, která dorazí nejpozdějí ve středu večer

Čas

pátek, 23. května 2014, 18.30
Můžete samozřejmě přijít později, ale ta podstatná část netrvá dlouho a někteří účastníci mohou místo opustit před vaším příchodem a s každým takovým přijde celá síť o dva podpisy, což je škoda.
Předpokládaná doba trvání formální části je půl hodiny, tak počítejte s hodinou. :-)

Konec registrací

středa, 21. května 2014, 12.00
To je nejzazší okamžik, kdy se můžete přidat, protože pak bude seznam uzavřen a vytištěn.

Co je to key-signing party?

Jde o setkání uživatelů systému PGP za účelem zejm. křížového podepsání klíčů. Tyto podpisy bývají zveřejněny na tzv. keyserverech a velmi posilují tzv. "síť důvěry" (Web of Trust). Zároveň často slouží k diskusím o kryptografii a podobných tématech. Ve světě se tato setkání běžně pořádají, například jako součást jiných akcí.

Účast na setkání znamená, že vy získáte až tolik el. podpisů vlastního klíče, kolik přijde účastníků. Znamená to okamžité zvýšení jeho důvěryhodnosti. Viz ilustrace nahoře. A podepisujícího často podepisují další lidé. To je ona síť.

Co to má společného s PGP?

Kantorek, vtip PGP se používá k zajištění ochrany citlivých informací zasílaných e-mailem tak, že tyto budou přístupné pouze lidem či strojům, kterým to umožníte. Pokud je PGP používáno správně, může zajistit korespondenční soukromí, integritu zpráv, ověření identity autora a do jisté míry neodvolatelnost.

PGP není hierarchický systém, není zde autorita. Důvěra se buduje přímo vazbou mezi účastníky, tzv. podepisováním klíčů. Jako majitel klíče můžete veřejně podepsat klíč někoho jiného, čímž prohlašujete, že jste ověřil(a) skutečnou identitu majitele onoho klíče. Tyto podpisy pak tvoří tzv. síť důvěry (Web of Trust). Čím je tato síť hustější, tím je celý systém PGP důvěryhodnější.

Plánované setkání právě umožní hromadné provázání klíčů všech účastníků.

Žádost o šíření

Prosím, dejte odkaz na tuto stránku komukoli, o kom si myslíte, že pro něj bude místo konání dosažitelné a mohl by mít zájem se zúčastnit.

Co je třeba udělat před setkáním? (zaslat podepsaný e-mail)

Věnujte přípravě pozornost, na setkání patrně nebude příležitost na nápravu!

Co je požadováno na setkání?

Plánovaný postup na setkání

Po setkání

Pro pohodlí účastníků rozešle organizátor e-mailem všem jako přílohu klíčenku s klíči všech, které sám na setkání ověřil dvěma značkami. Každý adresát pak může hromadně klíče přidat ke své klíčence příkazem (příklady jsou pro software GnuPG)

gpg --import < soubor

Pro každou položku papírového seznamu, u které máte dvě ověřovací značky, postupujte takto:

Pár tipů

Anglický článek s pokročilými praktickými radami: OpenPGP Best Practices

Zmiňuje pravidelnou automatickou aktualizaci klíčenky po šifrovaném protokolu z keyserverů a další šikovné věci. Přešel jsem na keyserver(y) hkps://hkps.pool.sks-keyservers.net

Mj. dokument upozorňuje, že expiraci klíče si můžete nastavit a libovolně prodlužovat (i po jejím vypršení). Takže na expiraci lze nahlížet jako na tlačítko mrtvého může. Dokud ho držíte, vlak pojede. Tj. každý si může nastavit upozornění na měsíc před vypršením a pokud má stále přístup k tajnému klíči a oprávněně předpokládá, že nebyl kompromitován, prodlouží si ho.

A toto lze provádět opakovaně do doby, než zjistí, že samotná délka a algoritmy klíče jsou slabé.

Anglický článek o hashi SHA-1: Dealing with weakness in SHA-1

Standard OpenPGP dosud jako jediný algoritmus pro výpočet otisků veřejných klíčů uvádí SHA-1 (160 bitů). Diskutuje se o tom už pár let, někteří prosazují opustit ho hned, jiní chtějí počkat rovnou na SHA-3. Pro tu již byl vybrán vítěz soutěže, ale není zatím jednoznačný a prosazený.

Možná jste nevěděli, že Key ID je vždy 8 nebo 16 znaků z konce otisku. Na setkání tedy není třeba číst Key ID, pokud ověříme otisk.

Chcete-li trochu experimentovat a zkusit, jak vytvořit běžný otisk SHA-1 nebo i silnější, zde je postup v Linuxu, program gpgsplit do aktuálního adresáře vyrobí jeden soubor pro každý paket v klíči:

$ cd `mktemp -d`
$ gpg --export id klíče | gpgsplit
$ sha256sum *.public_key | sed -r -e 's/ .*//g' -e 's/(....)/\1 /g'
4442 a2fa 8f14 11de aa7b d67b eae8 cab5 dae6 e01b 7b6c a988 6139 29b7 1100 9b35květen 2014
Tento dokument v češtině použijte/upravte dle libosti při organizaci svých setkání. Zmínku o původním autorovi jej potěšíte.
Inspirováno dokumentem Keysigning Party Howto.